Uncategorized

LIVE 25-08-2020, 7.00am – दादी प्रकाशमणि स्मृति दिवस का कार्यक्रम

07.00am to 8.00am     : मुरली क्लास

08.00am to 10.00am   : दादी  जी को श्रद्धांजलि

10.30am to :11.30 am : दादी जी का संस्मरण – अमीरचंद भाई जी  (पंजाब )

11.30am                      : दादी जी  को भोग और उनका सन्देश

 

05.30pm to 07.30       :  योग

07.30pm                     : राजू  भाई जी  का क्लास

 

 

 

 

Source: BK Global News Feed

Comment here