Uncategorized

Today Avyakt Baba Milan LiVE 02-04-2019 at Shantivan

Today Avyakt Baba Milan LiVE 02-04-2019 at Shantivan Mount Abu

(TV Channel No :Videocon – 497, DishTv -1087, Airtel -678, TataSky-1065)
10.00 am To 10.30 am : Meditation

10.45 am to 12.00 pm : Nirwair Bhai Ji
Topic : Bartmaan Samay ke Aadhar par sthiti aur seva ka balance

12.00pm to 1.00pm : Ram nath Bhai ji
Topic: Shresth karmo Ka Aadhar shresth Gyan

05.00 pm to 06.00pm : Suraj Bhai Ji
Topic : Avaykt Milan Ki anubhuti

06.00 pm to 06.30pm : Meditation & Bhog
06.30 pm to 08.00pm : Avaykt Baapdada Ke Mahavakya,
08.00 pm to 09.oo pm: Janki Dadi & Ratanmohini Dadi (Blessing)

Source: BK Global News Feed

Comment here